In 't Wasdom

antiquariaat Cornelissen & De Jong – Notter | Zwolle
december 9th, 2012 by Jaap de Jong

Joop Goudsblom en de PC Hooftprijs

Zojuist deelde Max Pam de wereld via Twitter mee dat hij vond ‘dat Joop Goudsblom de PC Hooftprijs moet krijgen.’ Voor wie het niet weet: Joop Goudsblom was jarenlang hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij stond aan de wieg van de zgn. Amsterdamse School, was in elk geval één van de peetvaders naast Abraham de Swaan. De socioloog Norbert Elias woonde jarenlang bij hem in huis.

Toevallig lag de dissertatie van Goudsblom (Nihilisme en Cultuur) vanmiddag juist op mijn bureau. Ik heb een exemplaar uit 1960 (1e druk). Nadien zijn er nog tenminste vier herdrukken van zijn proefschrift verschenen. Bovendien werd het werk in het Engels en Italiaans vertaald. Ja, ik vind ook wel dat Goudsblom de PC Hooftprijs mag krijgen, ook al is die prijs niet ingesteld voor de wetenschap.  Goudsblom schrijft toegankelijk, helder en hij heeft bovendien iets te zeggen.

In de eerste alinea van zijn dissertatie beschrijft hij hoe hij tot het thema van zijn proefschrift was gekomen. Die aanleiding is het waard om hier te worden geciteerd, omdat de boekhouders van de cultuur die tegenwoordig als achterhaald zien. Promoveren doe je – ook binnen de Letterenfaculteit of bij Sociale Wetenschappen – binnen een projectgroep en met een vooraf vastgesteld doel. Hooguit geldt een andere, meer persoonlijke aanleiding, alleen nog voor een enkele buitenpromovendus. Toch is het de enig, in elk geval de meest, vruchtbare werkwijze. Ik citeer:

                De aanleiding tot het schrijven van dit boek was – hoe kan het anders? – een persoonlijke. Ik wist bepaalde motieven in mij werkzaam, die het mij in vele gevallen moeilijk maakten te beslissen tussen waar en niet waar, tussen goed en niet goed. Het was een lastig probleem; maar, zo merkte ik herhaaldelijk, het was geen bizonder probleem. Lectuur en gesprekken met vrienden toonden mij, dat velen met dezelfde moeilijkheid zaten. Ook zij hadden kennelijk met nihilistische motieven te kampen; het was, als zaten deze motieven in de cultuur.

Komende tijd ga ik Nihilisme en Cultuur herlezen. Ik kan er niet meer omheen. Het zit in de lucht, in mijn lucht in elk geval.

O ja, of Joop Goudsblom de PC Hooftprijs verdiend heeft? Max Pam vindt van wel en aan de lengte en de inhoud van zijn bibliografie kan het niet liggen. Het hier weergegeven lijstje is lang, maar zeker niet compleet. Het geeft een indruk. Ik zeg: Ja, doén!

Geef een reactie

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com